0708-35 88 77 ingrid @ vedudden.se

- ett brokigt familjeföretagAB Vedudden är ett familjeföretag som sedan början på 90-talet år arbetat mot främst tjänste- och finansföretag. Jag var företagets VD och den enda anställda i bolaget. I övrigt arbetade vi med olika samarbetspartner beroende på typ av uppdrag.

Konsultuppdragen har främst inriktats på ekonomifrågor och verksamhetsstyrning i företag i förändring. Ibland ensam, ibland med hjälp av underkonsulter. Jag har varit ekonomichef/CFO, medlem av ledningsgrupper och adjungerad styrelseledamot i ett antal företag.

Under åren har jag också arbetat mycket med kvalitetsutveckling, varit extern och intern kvalitetsrevisor för ISO9001-certifierade företag. I samband med detta utvecklade sonen Johan och jag ett verktyg för webbenkäter. EasyQuality levererar kund-och medarbetarundersökningar via webben. EasyQuality drivs numera av Johan.

Sedan 2011 driver jag www.MittNu.se. Mitt Nu är ett magasin och en mötesplats på nätet för seniorer. Vi erbjuder ett nätverk som ger dig ett rikt socialt liv oberoende av tid och plats.

Annars har jag inga löpande uppdrag och är pensionär. Men ibland kan jag bli arbetssugen …

Ta gärna kontakt!

Ingrid Österberg

Skriv en rad!

8 + 3 =