Wedudden från 1846 till 1970

På vår ö Stora Askö i Tjust skärgård i norra Småland fastställdes gränserna mellan byarna Stora Askö, Flatvarp och Ytterby år 1789.

Gårdar flyttades och människor omflyttades. På den mark som brukades av våra anfäder, Anders Petter Andersson och Clara Carlsdotter, låg Wedudden, som då var en viktig lastageplats för bland annat massaved.  

På Wedudden skrevs 1846 kontrakt på att en stuga skulle få uppföras på vad som kallas ofri grund, och ur det kontraktet är rubriken hämtad:

"För min och min hustrus lifstid förbehålles en plan på Wedudden för uppförande av ett bostadshus jemte wedbrand. Detta emot erläggande af 8 Skilling Banco."

Samma år var bostadshuset, cirka 40 kvm, klart.

Superscript

Vedudden 2021

På 70-talet fick syskonen Bergkvist Vedudden (Vedudden 1 och 2) i gåva av mormor Greta. Senare gav mamma Birgit Vedudden 3 och 4 i gåva till sina barn.

Familjen Österberg

Ingrid och Janne och deras barn och barnbarn bebor Vedudden 1 och 4. Barnbarnen är den åttonde generationen på Wedudden. Vi hoppas kunna föra arvet vidare till våra barnbarnsbarn.

Familjen Johansson

Gert och Ann-sofie och deras barn förvärvade Vedudden 3 2018. Vedudden 3 beboddes tidigare av Ingrids bror Hans.

Familjen Davidsson

Pelle och Gunnel förvärvade Vedudden 2 2021. Vedudden 2 var Ingrids syster Kerstins sommarparadis.