Vår mission

Vedudden – vårt paradis i Tjust skärgård

Superscript
Vedudden då och nu

På vår ö Stora Askö i Tjust skärgård i norra Småland fastställdes gränserna mellan byarna Stora Askö, Flatvarp och Ytterby år 1789.

Gårdar flyttades och människor omflyttades. På den mark som brukades av våra anfäder, Anders Petter Andersson och Clara Carlsdotter, låg Wedudden, som då var en viktig lastageplats för bland annat massaved.  

På Wedudden skrevs 1846 kontrakt på att en stuga skulle få uppföras på vad som kallas ofri grund, och ur det kontraktet är rubriken hämtad:

"För min och min hustrus lifstid förbehålles en plan på Wedudden för uppförande av ett bostadshus jemte wedbrand. Detta emot erläggande af 8 Skilling Banco."

Samma år var bostadshuset, cirka 40 kvm, klart.

I bostadshuset bodde först byggaren Olaus Andersson med familj, men på 1870-talet flyttade arbetaren Carl Magnus Edström med hustru och två barn in. Emil, båtbyggare och finsnickare, och hans Amanda, och deras barn var de sista som bodde där. Troligen det var Emil som byggde det vackra båthuset och även den nya snickarboden var säkert hans verk.

John Andersson köpte det nu obebodda båtsmanstorpet, som redan stod på hans mark, och Stockholmssläkten nyttjade det gärna som sitt sommarställe.

Från John Anderssons gård avstyckades Vedudden och så småningom Udden och Johns barnbarn fick gemensamt dessa avstyckade fastigheter som gåvor/arv.

Från slutet på 70-talet renoverades det och byggdes ut. Senare byggdes dessutom nytt hus på Udden.

Så nu har vi i åtta generationer haft vår Udde på Stora Askö i Tjust skärgård, där naturen och miljön numera varje sommar ger oss styrka och glädje.

Superscript

Blockets titel

Detta är en blockbeskrivning. Klicka och skriv text för att ändra beskrivningen, eller ersätt den med ditt eget innehåll.

Kategori

Tjänst 1

Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter eller förmågor.

Kategori

Tjänst 2

Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter eller förmågor.

Kategori

Tjänst 3

Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter eller förmågor.

Kategori

Tjänst 4

Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter eller förmågor.